تاریخچه

واحد تولیدی تهران اتصالات 110بانام تجاری TE110 و بامدیریت حسین قمصری ازسال 1356 به عنوان قدیمی ترین و اولین تولیدکننده ی اتصالاتPVCU درایران توانسته است همواره پیشرو در کیفیت باشد و همواره از تکنولوزی های روزدنیا استفاده کند