گواهینامه

واحد تولیدی تهران اتصالات 110 دارای پروانه ی استاندارد می باشد