سیفون

سیفون های تولید ی این کارخانه از جنس pvcu میباشد که دارای مصارفی از قبیل خانگی و کشاورزی و صنعتی و... میباشد که در دو نوع قوی و نیمه قوی تولید می شود و تمامی محصولات تولیدی این کارخانه دارای نشان استاندارد می باشد .

 

قیمت :