درپوش

 

درپوش در تمام ساختمان ها و دیگر سازه ها به منظور جلو گیری از انسداد لوله واتصالات در سرویس های بهداشتی واشپزخانه و....به کار می رود وتمام درپوش های تولیدی کارخانه ی تهران اتصالات از سایز63الی125میلی متر وبا کیفیت بسیار بالا وقیمت بسیار مناسب عرضه می شود