سه راه 90 درجه

سه راه های90 درجه ی این کارخانه از جنس pvcuمیباشد که دارای مصارفی ازقبیل خانگی وکشاورزی وصنعتی و...میباشدکه دردونوع قوی ونیمه قوی تولید می شود وتمامی محصولات تولیدی این کارخانه دارای نشان استاندارد می باشد .

 

قیمت :