تولید بوشن

بوشن

بوشن تولید بوشن: بوشینگ یک اتصال دایره ای با قطعات داخلی و خارجی است که در محیط لوله قرار می گیرد تا اصطکاک لوله یا اتصالات مجاور را کاهش دهد.که در اقع یک رابط می باشد برای اتصال محکم و ثابت در بخش داخلی و خارجی لوله می باشد. بوشینگ های لوله از اجزای پنوماتیکی […]